Dansk Ejendomsmæglerforening

Hvordan sørger man for, at 95% af den danske ejendomsmæglerbranche får en fælles forståelse for 'Etik & Adfærd' inden for en relativ kort deadline?

‘ETIK & ADFÆRD’ HOS DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er en brancheorganisation for ca. 95% af Danmarks ejendomsmæglere. Blandt mæglerfaglig rådgivning, varetagelse af politiske interesser og meget mere, driver DE også en kursusvirksomhed. Her har DE ansvaret for efteruddannelse af medlemmernes personale. Og med så stor en procentdel af landets ejendomsmæglere som deres medlemsgruppe, er det ikke altid lige nemt at rulle fysisk tilstedeværende kurser ud over hele landet. Derfor er e-learning i fokus hos DE.

Selvom DE driver deres egen kursusvirksomhed, hvor de selv producerer fysiske kurser og digital læring, så de alligevel et behov for at søge ekstern hjælp, da de stod og skulle udarbejde et nyt kursus om et nyt etisk normsæt. Dette kursus skulle rulles ud til alle deres medlemmer inden for en relativ kort deadline. For DE, som har sit eget hold af læringskonsulenter og grafikere, var udviklingen af dette kursus for ressourcekrævende. I DE’s søgen efter en samarbejdspartner til at udvikle dette kursus, var det vigtigt for DE, at det budget de havde afsat til kursusproduktionen og deadline blev overholdt. På baggrund af dette faldt deres valg på Conzentrate.

“Fra Conzentrate fik vi udviklet et produkt, som rent faktisk matchede den regning, der blev sendt efterfølgende, samtidig med at deadline blev overholdt.”

 Bettina Brun Buch Larsen, Læringskonsulent hos Dansk Ejendomsmæglerforening

 

FRA UDGANGSPUNKT TIL SLUTPRODUKT

Vi indledte et samarbejde, hvor DE selv udformede det juridiske indhold til kurset. Hertil bestod vores opgave at videreudvikle et manuskript og et designmæssigt visuelt udtryk, der matchede kursets indhold og emnets seriøsitet. For at opnå det bedste resultat, foretog vi allerede i begyndelsen af processen en fokusgruppetest. Denne fokusgruppetest skulle give os et indblik i, hvem målgruppen var, og hvordan de opfattede kursets indhold og udtryk. En designproces er lang. Og selvom man starter med et overordnet udgangspunkt, er det vigtigt at indtænke mulighederne for ændringer undervejs, for at opnå det mest ideelle slutprodukt. Et slutprodukt der både imødekommer kunden og brugernes behov. En faktor som var vigtig for DE, da de valgte os som samarbejdspartner.

“I et samarbejde med Conzentrate har der været en løbende dialog og en klar forståelse for produktet. Det kræver en pragmatisk tilgang hele vejen igennem for at forstå de udfordringer, vi har. Og den pragmatiske tilgang har Conzentrate.”

 Bettina Brun Buch Larsen, Læringskonsulent hos Dansk Ejendomsmæglerforening

 

DET VISUELLE UDTRYK ER AFGØRENDE

Vi har skabt et professionelt visuelt udtryk og fagligt indhold til 2 af DE’s målgrupper; boligmæglerne og erhvervsmæglerne. Overordnet var emnet ’Etik & Adfærd’, og kursets cases og faglige indhold det samme. Men det visuelle udtryk var i denne situation vigtigt for at ramme målgruppen korrekt. Det indebar fx at illustrere forretninger til erhvervsmæglerne fremfor villaer, som blev illustreret for boligmæglerne, så det tiltalte målgruppen i bedste forstand.

Kurset i ’Etik & Adfærd’, som vi har skabt i samarbejde med DE, har til formål at uddanne- og efteruddanne ejendomsmæglere i etik og adfærd i branchen, og hvordan man agerer professionelt som ejendomsmægler. Kurset er indført som et obligatorisk kursus hos DE. Et kursus som alle eksisterende og nye ejendomsmæglere skal gennemgå for at have kundekontakt. Selvom DE er en organisation, som beskæftiger sig med både fysisk tilstedeværende træning og digital læring – og blended learning, som er en kombination af disse – så ses mulighederne med digital læring tydeligt i dette produkt, vi sammen har skabt. Med digital læring har DE nemlig mulighed for at tilbyde sine medlemmer en vis fleksibilitet, hvor de selv bestemmer, hvornår deltagelse og gennemførelse af et kursus passer ind i den travle hverdag som ejendomsmægler.

“Fordelen ved digital læring er, for os, at vi nemmere kan nå ud til alle vores medlemmer hurtigt. Vi skaber fleksibilitet for vores medlemmer, og de kan selv bestemme, hvornår et kursus passer ind i deres hverdag.”

 Bettina Brun Buch Larsen, Læringskonsulent hos Dansk Ejendomsmæglerforening

 

Og det er netop dét, som digital læring kan. I vores samarbejde med DE har vi haft tæt sparring i hele processen. Vores konstante fokus på målgruppens behov i startfasen, under processen og efter produktet er udviklet, afspejles i det færdige produkt, vi gennem dette samarbejde har udviklet. Ud fra det endelige slutprodukt har DE foretaget en intern survey med fokus på medlemmernes oplevelse omkring læringsmaterialet. Her er tilfredsheden blandt målgruppen yderst høj med en overordnet tilfredshedsprocent på 93,8%. Et resultat som vi er stolte af. I et samarbejde vægter vi god kommunikation med vores samarbejdspartnere højt. Og vi er sikre på, at den gode, konstruktiv og positive dialog samt tætte samarbejde med DE hele vejen, er det, der har skabt et e-learningkursus, der skal anvendes af 95% af landets ejendomsmæglere til efteruddannelse.

Næste case

Sådan skaber du e-læringsforløb og underviser 200 internationale partnere uafhængigt af tid og sted

Vil I gerne vide mere om Learning Arena LMS?

Det er altid muligt at få en gratis demo af vores Learning Management System.
Vi er specialister i digital læring, og vi kan altid skræddersy en løsning, der passer præcis til jeres behov.

Acceptér Cookies

Vi bruger cookies for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at acceptere cookies hjælper du os med at forbedre vores service og skræddersy indholdet til dine behov. Klik på knappen nedenfor for at acceptere vores cookiepolitik.